REPUTATIE SCHADE ?

SOCIAL MEDIA, FOUTE BERICHTEN EN SCHANDALEN OP INTERNET KUNNEN GIGANTISCHE SCHADE BEROKKENEN

Hoe groot is DE schade? De dreiging?

Hoe CONTROLEER ik verdere RISICO'S? 

Hoe krijg ik deze crisis sneller en
efficiënter onder controle?

Hoe neem ik passende maatregelen?

 HOE presenteer IK mijn onderneming of mezelf
 positief en vermijd IK negatieve beeldvorming?
 
WELKE PRIJS WIL ik hiervoor BETALEN?

VOORKOMEN BLIJFT PRIORITEIT. goed Advies
en knowhow zijn een noodzaak.

SCHADE GELOPEN AAN JE GOEDE NAAM ?

Online krijg je maar een paar seconden om een eerste goede indruk te maken. Maar wat als het fout gaat? Hoe kan je nog meer dreigende schade en verder onheil voorkomen? Hoe groot is de schade van je online reputatie? Direct en indirect? Hoe groot is jouw aandeel door beslissingen en gedragingen in social media? Kan je een schadevergoeding vorderen? Is je daad onrechtmatig? Hoe groot is de omvang? Wat zijn de juridische aspecten van het internet? Een stortvloed aan vragen... En dus nood aan passende maatregelen.

► Elke onderneming
vreest reputatieschade

►78 % van de ondernemers verwacht ooit reputatieschade,
maar is onvoldoende voorbereid

► Risicobeheersing
is cruciaal aandachtsgebied

HOE je online REPUTATIE beter BESCHERMEN?

☹ Time-out

Snel reageren is soms noodzakelijk. Denken we maar aan cybercriminaliteit. Reputatierisicos' zijn moeilijk te beheersen. Op weer andere momenten kan je dan weer best niet reageren. Het is balanceren en evenwicht zoeken. Reputatie is daarom een van de belangrijkste strategische risico’s voor een  grote onderneming. Communicatie vraagt aandacht, inzicht en kunde. Zich als onderneming terughoudender opstellen ten opzichte van nieuwe initiatieven, leidt op zijn beurt soms weer tot een langzamer herstel. De ondertussen opgelopen schade kan materieel zijn maar ook immaterieel. De schade beperken is essentieel. 
Als de consument te lang moet wachten op respons van het voorval. Dan escaleert het snel. De e-consument verwacht onmiddellijk een reactie.
Hoe snel je reageert in geval van een crisis, bepaalt mee of uw reputatie overleeft. Of sneuvelt.
► MATERIËLE SCHADE
Is omzetverlies, gederfde inkomsten door een ontslag, incassokosten, verlies in merkwaarde, hogere verzekeringspremies, kosten om schade vast te stellen en kosten om schade te beperken. Maar kosten voor herstel van een reputatie vallen (bijv. SEO en advertenties) hieronder. 
► IMMATERIËLE SCHADE
Het opgelopen trauma en leed vallen onder immateriële schade.

EERSTE STAP in aanpak reputatierisico's

Bouw aan imago

"Het verspreiden van een bericht kan meer schade veroorzaken dan het bericht zelf.  Als  gebruiker kan  je niet altijd bepalen of een bericht onrechtmatig is of gewoon een wat verregaande mening is. Maar het bewust verspreiden van onrechtmatige inhoud is dan weer op zichzelf wel onrechtmatig."

frank delsaert

Communication Designer

oorzaken van reputatieschade zijn ondermeer slechte kennis personeel, veiligheidssytemen, fraude en corruptie, onvoorzichtig gedrag en gebrekkige controle op administratie

Vertrouwen verwdijnt razendsnel, het herstel
verloopt moeizaam

Grafisch ontwerper

"Een tweet, een post op Facebook of Instagram. De kleinste fout op 'social media' kan razendsnel uitgroeien tot een uitslaande brand.  Met desastreuse gevolgen. Vervolgens kan je nog jaren last kan hebben van een slecht imago. Daar gaat je online reputatie. "

 FRANK DELSAERT

Communication Designer

WIE HOUDT TOEZICHT?

Wat is goed of slecht voor reputatie? Hoe kunnen we samen afspraken naleven? Kies voor een doordacht reputatiemanagement als basis

maak een plan,
een strategie

Train met een planning.
Maak meerdere (nood)scenario's.  Kies voor een communicatieplan en krachtig intern noodplan

 TIPS om schade  te voorkomen

BESPREEK JE BELEID:
wie doet wat?

Maak afspraken met je medewerkers over de policy, beleid en mogelijkheden.
Contact- en perslijsten, heldere procedures en mandaat voor het crisiscommunicatie­team. Binnen je bedrijf moet iedereen op de hoogte zijn van het belang van social media. Elke werknemer 'zou moeten'  bereid worden gevonden om een inspanning te doen. Als ambassadeur en influencer.

onderzoek, inspecteer en communiceer: doe online monitoring

Goede interne communicatie, scannen en folow-up zijn essentieel. Manage social media.


☹ Passende maatregelen


structurele aanpak mag niet ontbreken:

► Het viraal karakter van social media
  IN DISRUPTIEVE OMGEVING is niet te onderschatten

► VIA online marketing COMMUNICEER JE MET meest kansrijke media EN de juiste doelgroepen

► belang IS dat goed vindbaar bent en openstaat voor interactie

► via strategische crisiscommunicatie worden de eventuele negatieve gevolgen van een crisis tot het strikte minimum beperkt

► Online identiteit weegt door

► CONTROLE OVER DE BEELDVORMING DRINGT ZICH OP


☹ REPUTATIE: 

'Het vormen, ontwikkelen en beschermen
vindt plaats
op internet'

Goede reputatiemanager heeft brede algemene mediakennis

Deze manager is goed met formulering, media en taal en heeft een kritische maar constructieve instelling.
► Reputatiemanagement probeert zorgvuldig de kloof te dichten tussen hoe een bedrijf wordt waargenomen door de buitenwereld en wat het in werkelijkheid is.
► Reputatiemanagement gaat om inhoud.
► Een goede communicatieconsultant of -manager zegt nooit iets publiekelijks over zijn klanten.
 

► Communicatieadvies net zo belangrijk als juridisch advies

► Reputatie is dus geen vast gegeven.
► Reputatie vertegenwoordigt een financiële waarde
► Communicatieadvies net zo belangrijk als juridisch advies
► Een communicatiestrateeg adviseert om snel en open te spreken
► Bij crisiscommunicatie neem je door als eerste te communiceren en de toon te zetten de leiding 
► Testimonials werken sterk.

Jij bent de regisseur

► Weet jij wat anderen tegenkomen als ze online naar jou of je onderneming zoeken? Ja...? Of toch niet? Al eens uitgebreid gezocht?
Nochtans vormen al die online gegevens een beeld van jou en/of je onderneming. Het beeld dat buitenwereld van jou heeft is misschien anders dan jij wel denkt. Zijn er positieve en negatieve associaties? Mensen lezen, horen en zien. Die indrukken, gebaseerd op informatie, bepalen of ze je wel of niet leuk vinden. Verschillende indrukken en  verschillende mensen.

Nieuwsbald.be

Blijf nog beter op de hoogte