Crisiscommunicatie

VUISTREGELS 

► REPUTATIESCHADE BLIJFT JE ACHTERVOLGEn

► Geef voorrang aan de slachtoffers

► Reageer snel: geef zelf onmiddellijk   concrete informatie door. Weloverwogen

► Lieg niet

► Informeer alle professionele realaties en stakeholders voor, tijdens en na de crisis

► Informeer doorlopend en proactief

► informatie verdwijnt niet of héél traag

► Slechte recensies, schadelijke artikels, lasterlijke aantijgingen en racunes zijn pijnlijk 

► Een goede online reputatie is een belangrijke troef in het online gebeuren in de verdere toekomst

► cyberaanvallen en milieuvervuiling worden onderschat