► Niet beheersbaar?

reputatieverzekeringen en reputatiemanagment
De online en offline reputatie, het maakt niet zoveel verschil. Gebruikers, influencers  klanten, users maken geen verschil.

De snelheid waarmee berichten worden verspreiden neemt almaar toe. Het gebruik van social media zorgt evoor dat de angst bij bedrijven en personen toeneemt. Verzekeraars zien een gat in de markt. Er is altijd een markt voor 'angst'. Wie de reputatie van een bedrijf wil zeker stellen, moet verantwoordelijkheid nemen en  schade voorkomen.

 Dan hebben we het niet over manipulatie van zoekresultaten. Het verdrinken van negatieve zoekresultaten.

Dialoog, maatschappelijke betrokkenheid blijvent uitermate belangrijk.